Tagi‘Fundusz Integracyjny’

Inauguracja Funduszu Integracyjnego MIR21

MIR21 i Fundusz Integracyjny (FI) W historii środowiska fetyszowego w Polsce to bezprecedensowa sytuacja. Oto organizacja pozarządowa, która za cel obrała sobie promocje zdrowia, budowanie więzi społecznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniom i dyskryminacji powołała do życia na mocy Uchwały Zarządu Fundacji fundusz celowy o nazwie Fundusz Integracyjny MIR21. Dysponentem tego funduszu jest Fundacja REFFORM ale jego beneficjentem aktualny Mister International Rubber – Michał oraz społeczność…