Tagi‘Międzynardowy Dzień Wolontariusza’

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

„W wolontariat zaangażowanych jest 18{1b15491142617a9a36d6c94a049d987338e3cd6d6b41308626da7153c8fc1374} Polek i Polaków. Warto pamiętać, że ta rzesza ludzi ma swoje prawa. Dla fundacji i stowarzyszeń oznacza to pewne obowiązki – przewidziane prawem lub po prostu dobrym obyczajem.” (cyt.: https://publicystyka.ngo.pl/wolontariat-ma-swoje-prawa). „Wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób,…