Tagi‘prawo pacjenta’

Świadomość prawa pomaga

Znajomość prawa oraz przepisów rozmaitych ustaw i kodeksów to domena prawników. Rzadko zdarza się, by tę wiedze zgłębiały osoby niezwiązane z prawnicza profesją. Jednak świadomość istnienia ponadczasowych zasad prawnych i ogólne ich rozumienie to naszym zdaniem obywatelski obowiązek. Dlatego właśnie Fundacja REFFORM włącza się w nurt uświadamiania ważnych przepisów, zasad, aktów prawnych, bo ich znajomość nigdy nikomu jeszcze nie zaszkodziła. Co jeśli ci ktoś…

Dokumentacja medyczna

Wgląd do dokumentacji Jednym z niezbywalnych praw każdego pacjenta jest prawo do wglądu do swojej dokumentacji medycznej. Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.) pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Prawo także ma osoba upoważniona przez…