The Nest potrzebuje wsparcia

Genesis The Nest

Twórcami programu The Nest są osoby, które kształtują scenę fetyszową w Polsce, organizują przedsięwzięcia integracyjne i inicjują akcje promujące integracje środowiskową i zdrowie. Jest w tej grupie przedsiębiorca, artysta i informatyk.

Dwóch z nich sięgnęło po najwyższe tytuły w świecie fetyszowych konkursów (Mister Leather Poland i Mister Rubber Poland, który także zdobył tytuł Mister International Rubber (MIR21), trzeci – jest hojnym darczyńcą Fundacji ofiarującym co roku swój 1% z podatku i aktywnym działaczem-społecznikiem.

Fundacja REFFORM, jako organizacja pozarządowa zarejestrowana w 1997 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym (<<<dane rejestracyjne>>>) poprowadzi Program The Nest. Jego celem jest pomoc psychoterapeutyczna, prawna i finansowa na pokrycie całości lub części kosztów spotkań z psychoterapeutą po spełnieniu określonych warunków.

AKTUALNIE PROGRAM THE NEST WYCZERPAŁ
50% ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH
I PRZEZNACZONYCH NA PROGRAM

To najwyższy czas odwołać się do hojnych serc ofiarodawców i poprosić o darowizny celowe na ten program. Tylko w ten sposób będziemy mogli zapewnić kolejną pomoc, kolejnym potrzebującym.

Informacja o darowiznach

Darowizny przekazywane Fundacji trafiają na odpowiednie konto bankowe, tj. w przypadku darowizn ogólnych, bez zapisanego celu – trafiają na konto główne fundacji i są dysponowane na bieżącą działalność, czyli m. in. na pokrycie stałych kosztów bieżącego działania Fundacji (tym kosztów utrzymania stron www, domen, certyfikatów SSL, biura rachunkowego).

Darowizny celowe (takie, którym ofiarodawca nadał cel, na jaki mają być wydane) trafiają na konta dedykowane.

Subkonto Programu „The Nest”

To dedykowany rachunek bankowy służący gromadzeniu i dysponowaniu zgromadzonych na nim środków finansowych na pomoc osobom zgłoszonym do programu:

NUMER RACHUNKU KONTA THE NEST:
84 1140 2004 0000 3902 7719 8414

Podopieczni The Nest

Aktualnie 11 osób ze środowiska LGBT (grupa fetyszowa) jest zgłoszonych do Programu (dane na 28.04.2019 r.). Z tej liczby 3 osoby aktualnie są pod stałą opieką specjalistyczną a 1 skorzystała z pomocy prawnej.

Sesje psychoterapeutyczne w zależności od czasu trwania i konkretnego psychoterapeuty kosztują od 160 do 180 zł/h. Osoby biorące udział w programie skorzystały łącznie z ponad 35 godzin sesji a jedna osoba otrzymała pomoc prawną o łącznej kwocie 860 zł.

Aktualny stan tego subkonta wynosi niecałe 3500 zł co pozwoli na pokrycie kosztów około 20 godzin sesji terapeutycznych.

Informacje dodatkowe

Fundacja REFFORM współpracuje na stałe z 3 psychoterapeutami i kancelarią radcy prawnego. Naszych fachowców opisujemy na stronie <<<www>>>.

Zgodnie z przepisami, wydatkowanie środków finansowych w Fundacji każdorazowo poprzedzone jest podjęciem uchwały Zarządu Fundacji o finansowaniu i rozliczane jest zgodnie z zasadami rachunkowości i księgowości (prowadzi Biuro Rachunkowo-Księgowe).

Szczegółowe sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2017 Fundacji REFFORM znajdują się na stronie https://fundacjarefform.pl/sprawozdania-merytoryczne/

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2018 będzie opublikowane po zatwardzeniu, zgodnie z przepisami najpóźniej do 30 czerwca 2019 roku.

Wesprzyj The Nest już teraz!