Tagi‘osoba zaufania’

Wokanda Obywatelska

W ramach społecznej kontroli sądownictwa działa w Polsce Wokanda Obywatelska (prowadzona przez Fundację Court Watch), która jest wirtualną platformą wymiany informacji nt. planowanych rozpraw i posiedzeń sądowych w całym kraju. Każdy obywatel, który został wezwany przed oblicze sądu może zgłosić swoją rozprawę na portalu tej Fundacji i spróbować zapewnić sobie społeczną kontrolę nad tym, jak rozprawa się toczy. Samo zgłoszenie co prawda nie gwarantuje, że…

Instytucja osoby zaufania

Warto znać swoje prawa, gdyż ich nieznajomość niestety nas nie chroni anie też nie usprawiedliwia. Co do zasady mamy prawo do obecności publiczności na sali rozpraw lub – w przypadku gdy z jakichś przyczyn sprawa jest utajniona – mamy prawo do obecności dwóch osób przez nas wskazanych. Ponadto możliwy jest także udział organizacji społecznych, np. w procesie o dyskryminację możliwy będzie udział organizacji (Fundacji,…