Warsztaty w ramach RAZEM PLUS II

Rozpoczynamy zbieranie zapisów do udziału w warsztatach prowadzonych w ramach konsorcjum RAZEM PLUS II przez Fundację REFFORM. Warsztaty przeznaczone są dla mieszkańców Warszawy i dla grona osób MSM. Zbieramy grupę maks. 15-osobową na każdy warsztat –  liczy się kolejność zgłoszeń.

Tematyka warsztatów obejmuje zagadnienia cyberseksu oraz stygmatyzacji. Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników ze  zjawiskami stygmatyzacji oraz sfery cyberseksu, nauczyć rozpoznawać reakcję i pokazać, jak radzić sobie w obu sytuacjach. Poruszymy zagadnienia oceny tych zjawisk, umiejętności identyfikacji, reakcji na nie, zagrożeń, jakie za sobą niosą i ewentualnych skutków.

Warsztaty są bezpłatne – finansowane są ze środków Urzędu M. St. Warszawy a organizuje je Fundacja REFFORM.

W trosce o komfort i bezpieczeństwo uczestników oraz konieczność ochrony danych osobowych, wprowadzamy kodowane listy obecności.