Zdecyduj do kogo trafi Twój 1% z podatku za 2017

Szanowni Państwo,

powitaliśmy Nowy Rok i za chwilę staniemy wszyscy przed możliwością przekazania 1% swojego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Serdecznie zachęcam do tego, by samemu zdecydować, której organizacji swój 1% z podatku przekazać – inaczej zdecyduje za nas fiskus.

Fundacja REFFORM status OPP otrzyma dopiero za ok. 2 lata zatem, by zbierać 1% podatku korzystamy z współpracy z inną organizacją pozarządową, tj. ze Zjednoczeniem Pozytywni w Tęczy. Zgodnie z umową dwustronną wpływy na konto tej organizacji z podaniem ich numeru KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) ale z określeniem celu szczegółowego: REFFORM trafią do naszej Fundacji. W 2016 roku otrzymaliśmy w ten sposób 1662,20 zł a w 2017 roku 3938,00 zł.

Oto przykład, jak wypełnić PIT za 2017 rok w części J. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU:

Dlaczego nam?

Jesteśmy młodą stażem Fundacją, bo zarejestrowaną 21 lutego 2017 roku ale mamy na swoim koncie bardzo ważne przedsięwzięcia i projekty:

 • przeprowadziliśmy 3 obozy integracyjne zwane Fetish Campami dla społeczności multifetyszowej w Polsce (łącznie dla ponad 100 osób), podczas których integrowaliśmy się, wzmacnialiśmy więzy społeczne, rozmawialiśmy profilaktyce zdrowotnej, otwieraliśmy się na osoby z trudnościami w otwarciu się na innych,
 • zorganizowaliśmy kwestę cegiełek dla Programu „Na zdrowie” – zebrano 250,10 EURO + 1 rubel rosyjski + 3 PLN,
 • pomagaliśmy Michałowi – Mister Rubber Poland 2017 w zebraniu i przekazaniu kwoty 1505 USD organizacji pomagającej prześladowanym osobom LGBT z Czeczenii,
 • prowadziliśmy aukcje charytatywne cennych rzeczy przekazanych przez osoby fizyczne oraz Kalendarza Fetyszowego na 2018 rok,
 • sponsorowaliśmy nagrody i wspieraliśmy medialnie  VII turniej tenisowy LGBT – Chillli Tennis Open (3-6.08.2017),
 • ufundowaliśmy nagrodę główną w pierwszych polskich wyborach Mister Rubber Poland – bilet to Chicago dla zwycięzcy o wartości 1707 zł,
 • propagujemy znajomość prawa poprzez publikację tekstów o instytucji osoby zaufania, mowie nienawiści, Wokandzie Obywatelskiej,
 • uruchomiliśmy fundacyjny wolontariat,
 • kupiliśmy domenę, prowadzimy stronę www dla Projektu The Nest – program pomocowy polegający na zapewnieniu profesjonalnej pomocy psychologicznej osobom zgłaszającym się do Fundacji,
 • zapewnialiśmy środki ochrony przed chorobami przenoszonymi drogą płciową podczas przedsięwzięć pod nazwą Oscura Party,
 • współpracujemy z psychoterapeutą Mirkiem Sikorą,
 • współpracujemy z Zjednoczeniem Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy” i utrzymujemy kontakty robocze,
 • aktualnie wraz z innymi organizacjami tworzymy grupę Razem Plus II (Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy”, Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS „Bądź z Nami”, Stowarzyszenie „Pomoc Socjalna”, Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”, Stowarzyszenie Bears of Poland),
 • podpisaliśmy oświadczenie 90 organizacji społecznych w sprawie śmierci 14-letniego Kacpra,
 • planujemy już czwarty obóz integracyjny – Fetish Camp w m. Tresna w maju 2018 roku.
 • jesteśmy w trakcie opracowywania Projektu Filadelfia – projekt informacyjno-edukacyjny o chorobach przenoszonych drogą płciową (szczególnie o HPV, HCV, HIV i kile) mający na celu przeciwdziałanie rosnącej fali zakażeń i zachorowań.

A to wszystko w zaledwie 10 miesięcy od zarejestrowania!

Do czego potrzebujemy Twój 1% z podatku

Przede wszystkim środki, które Fundacja otrzymuje w postaci darowizn i odpisów z podatku muszą i są wydawane wyłącznie na realizację celów statutowych. Nad tym, by tak było czuwa nie tylko Komisja Rewizyjna ale i sam Sąd Rejestrowy. Oznacza to, że żaden grosik z tych środków nie może być po prostu rozdany czy nieodpowiedzialnie rozdysponowany. Celami Fundacji są:

 1. Edukacja i propagowanie wiedzy o zdrowiu i promocja zdrowia.
 2. Budowanie więzi społecznych.
 3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
 4. Krzewienie równouprawnienia i postaw antydyskryminacyjnych oraz wspieranie przedsięwzięć z nimi związanych.
 5. Wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot edukację zdrowotną, profilaktykę zagrożeń dla zdrowia i bezpieczniejszego seksu w społeczeństwie.
 6. Niesienie pomocy społecznej dla osób najuboższych i chorych.
 7. Prowadzenie akcji dobroczynnych.
 8. Prowadzenie działalności w zakresie organizacji lub współorganizacji przedsięwzięć o charakterze społecznym, integracyjnym i kulturalno-oświatowym.

Cele te realizujemy na wielu płaszczyznach osobistego zaangażowania się członków Zarządu i Kapituły oraz instytucjonalnej działalności, np. w partnerstwie z Zjednoczeniem Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy” czy grupą Razem Plus II. Z tych środków będziemy dalej prowadzić uruchomione programy i projekty, organizować i współorganizować przedsięwzięcia integracyjne, pomagać zgłaszającym się do Fundacji osobom w odnalezieniu swojej drogi życiowej, będziemy uczestniczyć i prowadzić warsztaty zdrowotne i około zdrowotne i przede wszystkim utrwalać w środowisku potrzebę integracji i wzajemnej pomocy. Na to przeznaczymy środki pozyskane z 1% z podatku za 2017 rok. Prosimy zachęcajcie znajomych, przyjaciół, członków rodziny do wspierania naszej Fundacji.

Pamiętajmy, że niewskazanie której organizacji ów 1%z podatku chcemy przekazać spowoduje, że zdecydują za nas urzędnicy skarbowi.

Serdecznie proszę o przekazanie swojego 1% z podatku naszej Fundacji wspierając nasze działania na rzecz promocji zdrowia, budowania więzi społecznych oraz przeciwdziałania wykluczeniu i dyskryminacji.

Z najlepszymi życzeniami i pozdrowieniami,

Robert Strzelecki
Fundator i prezes Zarządu


List w sprawie 1% z podatku