Konferencja Naukowo – Szkoleniowa

Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Metod Pomocy Psychologicznej „Promocja Zdrowia Psychicznego – od teorii do praktyki” odbedzie się w dniach 7-8 listopada 2019 r. w Warszawie.

Poprowadzą ją pracownicy Katedry Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Fundację REFFORM reprezentował będzie jeden z naszych psychologów – Pan Dominik Haak.

Komitet naukowy Konfernecji:

 • prof. Jan Czesław Czabała – przewodniczący
 • prof. APS, dr hab. Paweł Bronowski
 • prof. APS, dr hab. Irena Jelonkiewicz-Sterianos
 • dr Sylwia Kluczyńska
 • mgr Elżbieta Nerwińska
 • dr hab. Krzysztof Ostaszewski
 • prof. APS, dr hab. Katarzyna Prot- Klinger

Komitet organizacyjny:

 • dr Lidia Zabłocka-Żytka – przewodnicząca
 • mgr Katarzyna Chotkowska
 • dr Ewa Odachowska
 • mgr Filip Rola
 • dr Marcin Sękowski
 • mgr Michał Wiśniewski
 • mgr Aleksandra Zadrożna

<<< Szczegółowy program konferencji >>>


Grafika i informacje zaczerpnięte ze strony :
https://konferencje.aps.edu.pl/promocjazdrowia/