Zdecyduj o swoim 1% z podatku już teraz

Rok 2020, rok pandemii, opóźnił wiele spraw, inne odłożył na „potem”. W tym niestety także rozliczenie 1% z podatku za 2019 rok.

Niemniej jednak, pieniążki zostały w końcu przez Urząd Skarbowy rozliczone a Fundacja otrzymała na konto:

4714 zł 56 gr

Wszystkim, którzy wsparli Fundację REFFORM poprzez przekazanie swojego 1% z podatku za 2019 rok z całego serca dziękujemy. To nieoceniona pomoc!

Wymiernie oznacza to, że w roku 2021 możemy zaoferować naszym podopiecznym ponad 20 godzin sesji psychoterapeutycznych i pomocy prawnej. Bez tego wsparcia po prostu nie moglibyśmy pomagać tym, którzy tego potrzebują.

W 2020 roku mimo pandemii:

 • pomogliśmy w znalezieniu mieszkania i wsparliśmy finansowo młodego chłopaka wyrzuconego z domu, poszukującego swojej drogi życia,
 • pomogliśmy osobie, która straciła pracę,
 • wsparliśmy psychologicznie i prawnie osoby potrzebujące takiego wsparcia,
 • prowadziliśmy pomoc psychologiczną (43 godziny spotkań/terapii),
 • prowadziliśmy pomoc prawną,
 • wspieraliśmy akcję Maska dla Medyka, przekazaliśmy maski zakupione z wpłat osób biorących udział w akcji,
 • przeprowadziliśmy we współpracy z Stowarzyszeniem Bears of Poland webinary o HIV i zdrowiu,
 • wraz z Zjednoczeniem Pozytywni w Tęczy agitowaliśmy do uczestnictwa w zajęciach nt. stygmy i PrEP
 • wsparliśmy rzeczowo podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Braniewie,
 • ufundowaliśmy nagrodę w wyborach Mister Bear Poland 2021,
 • przeprowadziliśmy aukcję okazjonalnego Kalendarza na 2021 rok,
 • zrealizowaliśmy 3-cią cześć zadania publicznego finansowanego przez M. St. Warszawa w ramach konsorcjum RAZEM PLUS II

Jak przekazać 1% za 2020 rok?

W Nowym Roku zapraszam do przekazywania swojego 1% w taki sam sposób, tj. za pośrednictwem naszej zaprzyjaźnionej organizacji – Zjednoczenia Pozytywni w Tęczy. Oto, jak to zrobić:

W odpowiednim swoim PIT należy wybrać rubryki z „Wnioskiem o przekazanie 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” i tam wskazać organizację.

UWAGA: w rubryce 137. Numer KRS należy wpisać dokładnie numer 0000319790 – to jest numer KRS Zjednoczenia Pozytywni w Tęczy, które użycza nam swojego konta do zbierania środków finansowych.

Wpisanie naszego KRS skutkować będzie odrzuceniem prośby lub wezwaniem do złożenia korekty.

W rubryce 139. Cel szczegółowy 1%: wystarczy wpisać REFFORM lub FUNDACJA REFFORM.

Tyle i tylko tyle.


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości z wypełnieniem PIT-u prosimy kontakt pod adresem email: biuro@fundacjarefform.pl lub pozostawić wiadomość na Messengerze.