Spotkanie robocze RAZEM PLUS II

W dniu 4 września br. konsorcjum RAZEM PLUS II spotkało się tradycyjnie w siedzibie Zjednoczenia Pozytywni w Tęczy na Złotej, by omówić bieżące sprawy dotyczące finansowania i rozliczania działalności skierowanej na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w m. st. Warszawa w latach 2018-2020. Na ten cel konsorcjum uzyskało środki finansowe z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Na spotkaniu omówiono m. in. procedury komunikacji pomiędzy organizacjami członkowskimi konsorcjum, zasady opracowywania dokumentów i sprawozdań finansowych.

Na spotkaniu prezes Zjednoczenia Pozytywni w Tęczy – Robert Łukasik zaproponował tematy warsztatów, które mogą odbyć się już w listopadzie i grudniu tego roku a zorganizowane będą przez Fundację REFFORM.

Obecni na spotkaniu otrzymali do dyspozycji ulotki i książeczki informacyjne „Co warto wiedzieć o HIV?” zawierające opis 10 najważniejszych rzeczy, o których trzeba widzieć w przypadku HIV. W książeczce znajduje się także informacja o leczeniu HIV, o bezpieczniejszych zrachowaniach seksualnych oraz tekst Anny Kamińskiej o dyskryminacji. Książeczki dostępne w Fundacji REFFORM oraz w sklepach i instytucjach partnerskich.

Wkrótce więcej informacji na temat warsztatów dla MSM.